Årsmöte

Klockan 10:00
Söndagen den 2 augusti 2021.

Enligt traditionen är vi hos
Krister Sager
Hensta Björkbacken.

Årsmöteshandlingar kan hämtas hos kassör Matz Blixt en vecka före mötet.

Årsmöteshandlingarna delas även ut på årsmötet.

Vid dålig väderlek senareläggs mötet.