Årsmöte

Preliminärt

Klockan 10:00
Söndagen den 2 augusti 2020.

Enligt traditionen är vi hos
Krister Nilsson
Björkbacken Hensta.

Årsmöteshandlingar delas ut på Årsmötet.