Hensta Vägsamfällighet

bildades den 9 juli 1994

på initiativ av Allan Blixt

under ett möte hos

Gunnar Andersson i Asphagen